Insatshöjning

I många föreningar är räntekostnaderna en stor post och lånen är ofta bundna i många år. Föreningar som har höga räntekostnader har naturligt höga lån vilket ger en sämre bild av föreningens balansräkning och föreningens deklaration slutar med ett skattemässigt underskott. Medlemmarna i föreningen får heller inte skattereduktion för föreningens räntekostnader.

Att ta över föreningens lån

Det är få kostnader som man kan påverka i en förening. Det finns möjligheter att minska boendekostnaderna så att föreningens balansräkning får ett bättre utseende genom att man låter medlemmarna ta över en del av föreningens lån. Det sker genom ett beslut om insatshöjning, ett slags kapitaltillskott. Då får medlemmarna skattereduktion på räntekostnaderna eftersom lånen är personliga. Skattereduktionen motsvarar normalt 30 procent av räntekostnaden, det vill säga man slipper 30 procent av räntekostnaden.

Det kan också vara aktuellt att i samband med större arbeten i föreningen ta in mer pengar från medlemmarna genom höjning av insatserna i stället för att föreningen tar upp mer lån.

Det finns regler i bostadsrättslagen som reglerar hur en insatshöjning skall gå till. Beslut måste fattas på en föreningsstämma. Minst 2/3 av de avgivna rösterna måste läggas för en höjning. Beslutet måste också godkännas av hyresnämnden.

När man slutligen fått beslutet godkänt är alla medlemmar skyldiga att betala insatshöjningen. När det handlar om att fördela föreningens lån sker i praktiken ett intimt samarbete med banken. Insatshöjningen fördelas mellan lägenheterna med hänsyn till storleken på varje lägenhets insats.

Bostadsrättsföreningar som planerar att göra en insatshöjning bör ha en tidplan som ger medlemmarna möjlighet att vänja sig vid tanken eftersom man som person tvingas ta på sig större skulder. När frågan väcks upplevs den som ingripande och det kräver stor pedagogik att förklara vad det innebär för boendekostnaderna. Bostadsrätterna rekommenderar att man gör det möjligt för medlemmarna till individuella eller i vart fall trapphusvisa möten.

Om det är någon eller några medlemmar som inte får lån så kan man med ett enkelt arrangemang lösa frågan för dessa medlemmar så att de tillsvidare blir skyldiga insatshöjningen till föreningen. Man skall då veta att den ränta man betalar till föreningen inte är avdragsgill för medlemmen.

Läs mer om insatshöjning under avsnittet Fördjupning.

Ladda ned PDF.

Mer som detta