Andrahandsuthyrning - att tänka på!

Kursnummer: 
2
Om andrahandsuthyrning i teori och praktik

År 2014 ändrades reglerna kring andrahandsuthyrning vilket innebar ökade möjligheter för bostadsrättshavare att få hyra ut sin bostad. Reglerna för andrahandsuthyrning uppfattas inte sällan som svåröverskådliga, vilket ofta göra det svårt för styrelsen att veta hur den bör agera. 

På seminariet går vi igenom relevanta lagbestämmelser och praxis från hyresnämnderna för att klargöra vad styrelsen har att rätta sig efter. Tanken är att det ska underlätta  den praktiska handläggningen av ansökningar om andrahandsuthyrning.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning
Styrelsen ska veta när ett tillstånd för andrahandsuthyrning bör beviljas och hur styrelsen bäst bör agera vid olovliga andrahandsuthyrningar.

UR INNEHÅLLET

  • Bestämmelser för andrahandsuthyrning
  • När är det fråga om en andrahandsuthyrning?
  • Skäl att bevilja andrahandsuthyrning
  • Hur ska styrelsen agera vid en olovlig andrahandsuthyrning?

Tid

Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Material

Några dagar före utbildningstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut på plats i lokalen.

Lokal

Meddelas i påminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ