Bättre kommunikation - mindre konflikt

Kursnummer: 
7
Effektivare kommunikation i föreningen förebygger konflikter

Styrelsen får inte kommunicera allt som sägs på mötena, men det finns många sätt att få medlemmarna att känna sig mer insatta och delaktiga i föreningen. Bra kommunikationskanaler med möjlighet till  dialog – både inom styrelsen men också ut till medlemmarna – underlättar styrelsens arbete. Och, kanske väsentligast, en bra kommunikation förebygger konflikter.

Konflikter på olika nivåer i bostadsrättsföreningar är tämligen vanliga och beror inte sällan på att de  egna, privata intressena står mot gemensamma, kollektiva intressen. På kursen får deltagarna lära sig hur olika slags konflikter kan och bör hanteras för att inte försvåra ett rationellt föreningsarbete.

Styrelsen får tips om hur den bygger upp en atmosfär som förebygger konflikter och hur det på ett  konstruktivt sätt går att hantera de konflikter som ändå dyker upp. Trots allt finns det människor som inte går att hantera på det vanliga ”rationella” sättet. Här ges verktyg även för den situationen.

Vi tar under kursen upp exempel som hjälper deltagarna att bli medvetna om hur de själva beter sig i  konfliktsituationer, låter dem upptäcka andra sätt att hantera konflikter och ger dem möjlighet att använda dessa.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och kommunikationsansvariga.

Målsättning
Deltagarna ska bli inspirerade att förbättra föreningens kommunikation,
både inom styrelsen och ut mot medlemmarna och få tips på bra kanaler
för dialog. Kursen skapar förståelse för de mekanismer som utlöser konflikter
och verktyg ges för hur de kan eller bör hanteras.

UR INNEHÅLLET
• Hur kommunicerar styrelsen internt och med medlemmarna?
• Kanaler för kommunikation och dialog
• Möjligheter att förebygga konflikter och se signaler tidigt
• Typer av konflikter och beteenden
• Styrelsens roll och ansvar vid konflikter i föreningen
 

Kurstid

Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ