BOSTADSRÄTTENS DAG: Bättre kommunikation - mindre konflikt

Effektivare kommunikation i föreningen förebygger konflikter

Bli bättre på att kommunicera både i skrift och muntligt för att se till att inte hamna i en konflikt. Att nå ut till medlemmarna med tydlig information är inte lätt, den kan tolkas på många sätt och är då en risk för att konflikter blåser upp. Få här verktygen för att hantera en uppkommen konfliktsituation. Och allra helst; arbeta förebyggande med en god kommunikation.

Pris: 
0 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ