BOSTADSRÄTTENS DAG: Kan en bostadsrättsförening sälja vinden?

Och vad behöver i så fall föreningen tänka på?
Pris: 
0 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ