BOSTADSRÄTTENS DAG: Kapitaltillskott från medlemmarna till föreningen

När och varför kan det vara bra? Hur ser processen för detta ut?
Pris: 
0 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ