BOSTADSRÄTTENS DAG: Vilka lagar som berör bostadsrätten kan komma att förändras?

Exempel på några scenarier:

Kan den vanliga fastighetsskatten komma tillbaka? Är minskade ränteavdrag en möjlig förändring? Får vi ett statligt bostadsrättsregister och vad kan det innebära?

Pris: 
0 kronor
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ