Energideklarationer

Kursnummer: 
1
Skyldigheter för föreningen och vilken nytta styrelsen kan ha av dem

Den 1 oktober 2006 infördes lagen om energideklarationer. Enligt lagens inledande paragraf är syftet  att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader”. Huruvida  energideklarationen är en ändamålsenlig produkt är dock omstritt.

Seminariet handlar om hur man upprättar en energideklaration, vilken nytta man kan ha av den och  kritik som har riktats mot den. 

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning
Ge grundläggande kunskap om lagstiftningen och energideklarationens utformning samt vad styrelsen  kan lära sig om sin fastighet av deklarationen.

UR INNEHÅLLET
• Vem kan upprätta en energideklaration?
• Information i energideklarationen
• Specifik energianvändning
• Primärenergital

Tid

Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Material

Några dagar före utbildningstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut på plats i lokalen.

Lokal

Meddelas i påminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Malmö:
onsdag, 02 okt, 2019
-
18:00.
Inställd
Göteborg:
torsdag, 03 okt, 2019
-
18:00.
Inställd
Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ