Föreningen som lokalhyresvärd - hur funkar det?

Kursnummer: 
3
Minimera riskerna för hyresförluster och andra fallgropar

Hyreslagstiftningen har många fallgropar och styrelsen kan komma att ställas till svars för att den inte fullt ut har tillvaratagit föreningens ekonomiska intressen, till exempel genom att inte ha förhandlat fram bästa lokalhyra. Erfarenheten visar att i 90 procent av alla lokalhyresavtal finns något som bör korrigeras. Onödiga hyresförluster vad gäller lokaler kan undvikas om styrelsen känner till reglerna för uppsägning och hyresförhandling.

Det är även viktigt att ta hand om lokalhyresgästerna och som styrelse veta vilka rättigheter och skyldigheter som ömsesidigt gäller enligt hyresavtal.

Seminariet tar också upp vad som gäller för parkeringsplatser och garage.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Efter genomgånget seminarium har deltagarna fått verktygen att hantera föreningens lokaler samt minimera riskerna för hyresförluster. Vidare får styrelsen kunskaper om och förståelse för de formella krav som omger hyresavtal. Styrelsen ska känna ökad säkerhet och trygghet i kontakterna med föreningens lokalhyresgäster.

UR INNEHÅLLET

  • Uppsägningsregler
  • Hyresavtalet
  • Hyresgästernas indirekta besittningsskydd
  • Överlåtelse av hyresrätten till annan hyresgäst
  • Ändrad verksamhet i lokalen
  • Andrahandsuthyrning
  • Hyresförhandling lokaler

Tid

Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Material

Några dagar före utbildningstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut på plats i lokalen.

Lokal

Meddelas i påminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Just nu går det inte att anmäla sig

Stockholm:
tisdag, 10 sep, 2019
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
onsdag, 18 sep, 2019
-
18:00.
Inställd
Malmö:
torsdag, 19 sep, 2019
-
18:00.
Genomförd

URL path options

Publiceringsalternativ