Så funkar styrelsen

Kursnummer: 
1
Om ledamöters och suppleanters roll och ansvar

Kursen är en bred och översiktlig redovisning av en bostadsrättsförenings hela verksamhetsområde. Under kurskvällen behandlas grunderna och syftet med föreningens verksamhet, stadgarnas viktiga roll och hur man genomför ändring av dem. Därtill hur likahetsprincipen tillämpas i föreningens vardag och förhållandet mellan föreningsstämma, styrelse och revisorer.

Kursen tar upp vem som får besluta om vad, grundläggande regler för styrelsens arbete, de viktigaste besluten på årsmötet och hur mötet förbereds för ett lyckat resultat. Kursen behandlar också frågor kring ansvaret för underhåll av fastigheten samt medlemmarnas ansvar för lägenheterna.

Målgrupp

Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning

Kursen tar ett samlat grepp om vad den som är aktiv i bostadsrättsföreningen bör känna till. Den tydliggör ansvarsförhållanden och skapar förståelse för hur en förening fungerar.

UR INNEHÅLLET

• Vad är bostadsrätt?
• Årsmötet
• Styrelsearbetet
• Underhållsansvaret

Kurstid

Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Stockholm:
onsdag, 28 aug, 2019
-
18:00.
Genomförd
Malmö:
onsdag, 04 sep, 2019
-
18:00.
Genomförd
Göteborg:
torsdag, 05 sep, 2019
-
18:00.
Genomförd
Luleå:
torsdag, 12 sep, 2019
-
18:00.
Inställd
Stockholm:
torsdag, 10 okt, 2019
-
18:00.
Fullbokad
Uppsala:
tisdag, 26 nov, 2019
-
18:00.
Fullbokad
Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ