Underhållsplan, upphandling och finansiering

Kursnummer: 
5
Att överblicka underhållsbehovet, genomföra byggprojekt och finansiera dem

En fastighet behöver under sin livslängd löpande underhållas med såväl stora som små underhållsåtgärder. Det kan handla om allting från byte av tvättmaskiner i tvättstugan till stambyte. Komplexitetsgraden varierar men inför allt underhåll ställs styrelsen inför frågor om vad som ska  underhållas och när så ska ske, hur en upphandling genomförs och hur underhållet ska finansieras.

Ett viktigt verktyg för att planera och strukturera underhållsarbetet är underhållsplanen. På kursen diskuteras olika sätt att arbeta med underhållsplaneringen: hur föreningen använder verktyget, vad  som är viktigt att tänka på, vad föreningen kan göra själv och när det är dags att koppla in extern kompetens. En underhållsplan är en stor hjälp för föreningens möjligheter att planera sin ekonomi, både i ett kort och ett långt perspektiv, och i hur enskilda åtgärder ska finansieras.

Projekten är ofta tekniskt komplicerade och handlar i regel om stora belopp, vilket ställer stora krav på styrelsen när det gäller att upphandla och styra projekten samt att hålla medlemmarna informerade. För  entreprenader finns en särskild juridik som styr rättigheter och skyldigheter för beställaren
och de konsulter och entreprenörer som anlitas. På kursen resonerar vi om behovet av sakkunnig hjälp, upphandling och besiktningar.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter som arbetar med fastighetens underhåll.

Målsättning
Deltagarna ska efter kursen förstå hur en underhållsplan upprättas och hur styrelsen kan arbeta med den. Därtill hur projekt upphandlas kopplat till entreprenadjuridik och hur underhållsåtgärderna ska finansieras. Här betonas också vikten av noggranna förberedelser i tidiga skeden samt behovet av att ta hjälp av professionella projektledare och konsulter.

UR INNEHÅLLET
• Vad är en underhållsplan och hur upprättas den?
• Finansiering av projekt utifrån underhållsplanen
• Planering och genomförande av byggprojekt
• Olika entreprenadformer och besiktningsformer
 

Kurstid

Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Malmö:
måndag, 18 nov, 2019
-
18:00.
Fullbokad
Göteborg:
tisdag, 19 nov, 2019
-
18:00.
Fullbokad
Stockholm:
måndag, 25 nov, 2019
-
18:00.
Fullbokad
Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ