Vanliga problem i föreningen

Kursnummer: 
3
Om sena betalare, ombyggnation i lägenhet och störning

Att en medlem inte betalar sin årsavgift till föreningen eller gör det för sent är allvarligt. Föreningen är beroende av att alla betalar sin avgift för att gå runt. Vi går igenom vilka regler i stadgar och lag som styr
hanteringen av en medlem som inte betalar. I förlängningen kan sen betalning leda till uppsägning av nyttjanderätten och tvångsförsäljning.

Ombyggnation i medlemmarnas lägenheter ska alltid anmälas till styrelsen vid ingrepp i bärande  konstruktion, om medlemmen vill flytta kök eller badrum samt vill ta bort exempelvis en kakelugn. Men krävs det tillstånd om en medlem vill dela av ett rum till två i sin lägenhet? Vad bostadsrättshavare får göra och inte göra i sin lägenhet och vad föreningen kan säga nej till reder vi ut på kursen.

En av de svåraste frågorna för styrelsen är att komma till rätta med en medlem som stör. Störningar kan vara av många skiftande slag och det gäller för styrelsen att veta hur de ska hanteras. Kursen tar upp hur störningsreglerna är utformade och hur styrelsen ska agera för att utnyttja regelsystemet på bästa sätt.

Målgrupp
Styrelseledamöter och suppleanter.

Målsättning
Efter kursen ska deltagarna kunna klargöra för medlemmarna vad som
gäller vid sena betalningar och vid störningar. Här ges också verktyg
för hur styrelsen ska agera för att kunna driva ett ärende till uppsägning
och avflyttning från föreningen. Även då medlemmar vill bygga om i sina
lägenheter ska styrelsen kunna förklara vad som är tillåtet och inte.

UR INNEHÅLLET
• När måste avgiften senast vara betald?
• Vad menas med förverkandefrist och återvinningsfrist?
• Vad innebär föreningens legala panträtt?
• Ansökan om att få bygga om lägenhet
• Åtgärder i lägenheterna som kräver styrelsens tillstånd
• Störningar som försämrar bostadsmiljön
• Vem ska säga till den som stör?

Kurstid

Kl 18.00–21.00 inklusive paus.

Kursmaterial

Några dagar före kurstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut i kurslokalen.

Lokal

Meddelas i kurspåminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Malmö:
tisdag, 29 okt, 2019
-
18:00.
Fullbokad
Stockholm:
tisdag, 12 nov, 2019
-
18:00.
Fullbokad
Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ