Vattenskador

Kursnummer: 
4
Vad är en vattenskada och hur kan styrelsen förebygga skador?

Vattenskador drabbar många föreningar och de är oftast förenade med stora problem och höga kostnader  – både för föreningen och för de enskilda medlemmarna.

Vi går igenom skillnaderna mellan en vattenskada och en vattenledningsskada och vilka följder respektive skada får. När är till exempel föreningen ansvarig för att åtgärda skadan och när ligger ansvaret på medlemmen?
 
På kursen beskrivs hur styrelsen kan arbeta för att minimera vattenskador och på så sätt minska  kostnaderna. Seminariet reder ut begreppen och ger föreningen verktyg att förebygga för att minska vattenskador och hantera dem när de uppstår med bostadsrättslagen och stadgarna som grund.

Målgrupp
Styrelseledamöter, suppleanter och internrevisorer.

Målsättning
Seminariet tar ett samlat grepp om vad som är en vattenskada och olika typer av vattenskador. Vidare behandlar seminariet hur långt föreningens respektive bostadsrättshavarens ansvar sträcker sig.  Dessutom tar seminariet sikte på hur vattenskador ska undvikas och hur de på bästa sätt ska  hanteras om de ändå uppstår.

UR INNEHÅLLET
• Olika typer av vattenskador.
• Ansvaret för uppkomna skador enligt lagar och stadgar.
• Ansvarsfördelning mellan förening och medlem/medlemmar.
• Hur förebyggs vattenskador?

Tid

Kl. 18.00–19.30 (ingen paus).

Material

Några dagar före utbildningstillfället skickas ett meddelande med information om hur materialet hämtas. Materialet delas inte ut på plats i lokalen.

Lokal

Meddelas i påminnelsen några dagar före kursen.

Pris: 
3 000 kronor för icke medlemsföreningar
Medlemspris: 
0 kronor

Anmälan

Stockholm:
onsdag, 18 sep, 2019
-
18:00.
Genomförd
Organisation

Deltagare

Jag vill ha en SMS-påminnelse 24 timmar innan kursstart.

URL path options

Publiceringsalternativ